Öğrencilerin Solunum Konusundaki Kavram Yanılgıları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Zuhal Aşçı, Şule Özkan, Ceren Tekkaya

ÖZ

Bu çalışmada lise 2. sınıf ve üniversite birinci sınıf düzeyinde biyoloji dersi alan öğrencilerin solunum konusundaki kavram yanılgıları, konu hakkında yazdıkları kısa bir metnin değerlendirilmesi sonucunda saptanmıştır. Analizler, öğrencilerin özellikle solunumun amacı, nerede gerçekleştiği, kimyasal formülü ve bitkilerde solunum konularında birçok kavram yanılgısına sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerde saptanan ortak kavram yanılgıları "solunum akciğerlerde gerçekleşir", "solunumun amacı oksijen alıp karbon dioksit vermektir", "solunum bir gaz değişim işlemidir", "bitkiler yalnızca geceleri solunum yapar" ve "bitkiler solunum yapmaz, onun yerine fotosentez yapar" olmuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.