İlköğretim Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Fen Bilgisi Laboratuvarının Önemi

İlhami Ceyhun, Zafer Karagölge

ÖZ

Bugüne dek yapılan araştırmalar fen eğitiminin önemli ve gerekli bir parçasının deneysel çalışmalar olduğunu göstermiştir. Fen bilgisi öğretiminde deneylerin hangi yollarla, ne zaman ve nasıl yapıldığını araştırmak için Erzurum ili merkezinde 20 ilköğretim okulunda öğretmenlere fen bilgisi derslerinde deneylerin nasıl yapıldığına ilişkin bir anket uygulanmış ve bazı derslerde doğrudan gözlem yapılmıştır. Öğretmenlerin daha çok gösteri deneyi yapmaları üzerine yoğunlaştıkları saptanmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.