Öğrencilerin Fizik Dersine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler

Aynur Özyürek, Ali Eryılmaz

ÖZ

Bu makalede, bazı değişkenlerin (öğretmenin özellikleri, cinsiyeti, yaşı, öğretimdeki deneyimi, öğrencinin cinsiyeti, kaçıncı sınıfta olduğu ve okul olanakları) öğrencilerin fiziğe karşı tutumuna olan etkisi bütün olarak ve ayrı ayrı incelenmiştir. Bu çalışma, Ankara'daki 5 liseden 317 onuncu ve onbirinci sınıf öğrencileriyle yapılmıştır. Öğrencilere fizik tutum ölçeği ve fizik öğretmenin özellikleri ölçeği uygulanmıştır. Bu testler toplam 56 Likert tipi sorudan oluşmaktadır. Verileri analiz etmek için çok boyutlu regresyon ve ilişki analizi (MRC) metodu kullanıldı. Elde edilen sonuçlara göre yukarıda sayılan değişkenler toplu olarak öğrencinin fiziğe karşı tutumunu etkilemektedir. Öğretmenin özellikleri, cinsiyeti, yaşı, öğretimdeki deneyimi, öğrencinin cinsiyeti okul olanakları da ayrı ayrı öğrencinin fiziğe karşı tutumunu etkilemektedir. Ancak öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğu fiziğe olan tutumum etkilememektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Fiziğe Yönelik Tutum, Öğretmenin Özellikleri, Okul Olanakları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.