Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Öğrencilerin Eğitim Düzeyine ve Okuma Yaşına Uygunluğu

Ömer Işıldak

ÖZ

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda, toplumun ilerlemesi, üretici ve eleştirici düşünce yeteneğinin kazanılabilmesi ve geliştirilebilmesi ile mümkündür. Birçok teknolojik ve bilimsel gelişmelerde temel fen bilimlerinin çok önemli bir etkisi vardır. Özellikle ortaöğretimde verilen fen bilgisi derslerinin gelişen teknolojiye paralel olarak, öğrencilerin eğitim gelişimini sağlayacak şekilde olması gerekir. Bilgilerin de öğrenciye aktarımında temel rol oynayan fen bilgisi ders kitaplarının öğrencilerin kolayca anlayabileceği şekilde hazırlanması önem arz etmektedir Bu nedenle fen bilgisi ders kitaplarının okunabilirliği, öğrencilerin eğitim düzeylerine ve okuma yaşlarına uygunluk gösterecek şekilde hazırlanmalıdır. Bu çalışma kapsamında ilk ve ortaöğretimde okutulan fen bilgisi ders kitaplarının eğitim yaşma uygunluğu, literatürden alman okunabilirlik formülleri doğrultusunda değerlendirildi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.