Eğitim Bilim Alanında Aynı Araştırma Sorusunu Yanıtlamak İçin Farklı Araştırma Tekniklerinin Birlikte Kullanılması

Abbas Türnüklü

ÖZ

Türkiye eğitim bilim alanyazınında araştırmaların önemli bir bölümü nicel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılmaktadır. Buna karşın, Batı alanyazınında nicel ve nitel araştırma yöntem ve teknikleri aynı soruyu yanıtlamak için oldukça sıklıkla birlikte kullanılmaktadır. Bu makalede, Türk eğitimbilim araştırmalarında benzer yaklaşımların daha sıklıkla kullanılmasına katkıda bulunmak için değişik araştırma yöntem ve tekniklerinin birlikte nasıl kullanılacağı Batı alanyazınına dayalı olarak incelenmiştir. Bu çerçevede, yöntem, veri, araştırmacı ve kuram çeşitlemeleri (triangulation) açıklanmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.