Ergenlerin Üniversite Sınavına İlişkin Kaygıları

Ömer Kutlu

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, üniversite sınavına giren öğrencilerin, hangi kaygı kaynaklarından ne düzeyde etkilendiklerini ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri, bu amaç için geliştirilmiş “Üniversite Sınavı Kaygı Kaynakları Ölçeğinden toplanmıştır. 22 maddeden oluşan ölçek, Ankara'daki bir özel okulun, Matematik-Fen kolunda okuyan lise öğrencilerine uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen verilerin genel dağılımına bakıldığında, çalışma grubunda yer alan 158 öğrenciden 0,29'unun yüksek kaygı, 0,33'ünün düşük kaygı, 0,38'inin ise kaygı dışı düzeylerinde toplandıkları gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca, ölçekten elde edilen verilerle, öğrencilerin ÖSS puanları arasındaki tutarlılığa da bakılmıştır. Birçok öğrencinin ölçekte yer alan maddeler açısından düşük kaygılı görünmesine karşın, ÖSS'den yüksek puan alarak tercihlerine yerleşmiş olmaları bu tutarlılığın bir işareti olarak kabul edilmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.