Altı-On İki Yaşlarındaki Çocukların Eğitimi Ve Okul Başarıları

Belka Özdoğan

ÖZ

Eğitimin amaçları üzerine düşünüldüğü zaman konuya çok yönlü yaklaşılması gerektiği görülür. Eğitim çabalarının genel amacı, genç kuşağın yetenekleri doğrultusunda yetişmesine yardım etmektir. İnsan biyo- psiko-sosyokültürel bir varlık olduğuna göre bireyin eğitilmesinde biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel açıdan yardım edilmesi gereği açıktır. Dolayısıyla eğitim yalnızca eğitim kuramlarının işi olmaktan çıkar; ailenin, anne-babanın yani yetişkinlerin de çocuk eğitimi konusunda aydınlatılması önem kazanır. Bu yardımlar dışında gerektiğinde psikolojik yardımların alınabilmesi için ana-baba okullarına ve grup çalışmalarına da ihtiyaç vardır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.