İzmir Liselerinde Disiplin Olayları

Reşide Kabadayı, Yavuz Güneş

ÖZ

Bu yazıda, 1996-97 öğretim yılında İzmir liselerinde öğrenim gören öğrencilere hangi cezaların verildiği, bu cezaların ilgili yönetmeliğe uygunluğunun "öğrencilerin ve okudukları liselerin özelliklerine göre önemli farklılık gösterip göstermediğini inceleyen bir araştırmanın sonuçları sunulmaktadır. Bu probleme bağlı olarak araştırmada 23 alt probleme yanıt aranmıştır. Bu öğretim yılında İzmir'de öğretim hizmeti veren 235 liseden 257 araştırma örneklemine seçilmiştir. Araştırmanın verilerine okul Disiplin Kurulları Karar Defterleri ve Sınıf Geçme Defterleri incelenerek ulaşılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.