Muş’ta Yaşayan, 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin, Çocuk Yetiştirirken Başvurdukları Yöntemlerin İncelenmesi

Duyan Mağden, Semra Şahin, Nazan Aydınoğlu

ÖZ

Bu çalışma Muş ilinde yaşayan ailelerin 0-6 yaş grubu çocuklarını yetiştirmede başvurdukları geleneksel yöntemler ve nedenlerinin belirlenmesi amacıyla, 1999 yılında Muş il merkezinde 250 aile ile yüz yüze görüşülerek soru kâğıdı doldurularak yapılmıştır, Araştırma sonuçlarına göre ailelerin çocuğun göbek bakımında % 40.8 'inin ilaçla bakım yaptığı, % 18.9'u sarılıkta, % 38.0'i ateşte, % 27.2'si kabızlıkta ve % 21.2'si ishalde doktora başvurduğu, diğer ailelerin ise geleneksel yöntemleri uyguladıkları ya da hiç tedavi yoluna gitmedikleri görülmektedir. Ailelerin bebeklerin göbek bakımı, ilk meme verme, emzirme süresi ve tuvalet eğitiminde daha çok çağdaş yöntemleri uyguladıkları; düşen göbeğin bakımı, kundaklama, memeden kesme, ilk su verme ve ilk tırnak kesme davranışında geleneksel yöntemleri uyguladıkları bulunmuştur. Bebeklerin kundaklanmasında annelerden % 81.6'sının geleneksel yöntemler uyguladıkları görülmüştür. Araştırma sonucunda çağdaş yöntemleri kullanım oranının yüksek olduğu sevindirici olmakla beraber, ailelerin sosyal güvencesiz olmalarının, ekonomik yetersizliklerinin, ailelerin hastalık karşısında yanlış bilgiye sahip olmalarının ya da hiç bilgiye sahip olmamalarının geleneksel yöntemlere başvurmada etkili olduğu görülmüştür

ANAHTAR KELİMELER

Halk Tababeti, Çocuk Sağlığı, Muş

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.