Eğitim Araştırmaları Derslerinde Poster Oturumları

Nilgün Köklü

ÖZ

Poster oturumlarının, araştırmaların sunumu için etkili bir format olduğu düşünülebilir. Poster oturumlarının kullanımının öğrencinin araştırmaya yönelik tutumlarına etki edip etmeyeceğini araştırmak için, Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü, Eğitimde Araştırma Yöntemleri dersini alan 3. sınıf lisans öğrencileri ile bir araştırma yapılmıştır. Bu sınıf, araştırmalarının sunumunda poster oturumu kullanan 44 öğrenci ve geleneksel metotlar kullanan 34 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya yönelik tutum ölçeği ve poster oturumu değerlendirme formu ile toplanan veriler ortalama, frekans ve yüzde kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, poster oturumunun araştırmaya yönelik olumlu tutumların geliştirilmesinde, geleneksel araştırma raporu yöntemine göre daha iyi olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin pek çoğu, bir poster oturumu ile uğraşmaktan çok hoşnut olmuşlardır. Hatta, öğrenciler ilginç, öğretici, iyi yazılmış ve iyi planlanmış bir poster hazırlamada yaratıcılıklarını kullanabildiklerini söylemişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Poster oturumu, poster, araştırma

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.