Küreselleşmenin Eğitimsel Boyutu

Mahmut Tezcan

ÖZ

Sermayenin dünya üzerindeki dolaşımını ifade eden “Küreselleşme” kavramı, daha çok ekonomik içerikli olarak anlaşılmıştır. Oysa bugün, küreselleşmenin kültürel boyutundan da söz edilmektedir. Kültürel boyutun bir kesiti ise “Eğitim"dir. İşte, “Eğitimde küreselleşme” kavramı, küresel süreç içinde bulunan ülkeler arasında eğitimdeki ortak özellikleri ifade etmektedir. Bu bağlamda ülkeler arası öğrenci değişimi, öğretim üyesi değişimi, akreditasyon gibi konular gündeme gelmektedir. (Beyin göçü gibi bir konu da artık uluslararası bir düzeyde olumlu açıdan değerlendirilmektedir.) Bu yazıda konunun eğitimsel yönlerine genel olarak değinilmiş ve Türkiye ’nin durumu da ele alınmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.