İş Eğitimi Kitaplarının Okunaklılığı

Zeki Kaya

ÖZ

İlköğretim okullarında uygulanan iş eğitimi programının amaçlarının gerçekleşmesinde ders kitapları en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. İş eğitimi dersi için birden fazla kitabın hazırlanmış olması, var olan kitaplar arasından birisini seçme gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Hangi iş eğitimi kitabının daha iyi olduğunu belirleyebilmek için, bir dizi ölçüte dayalı bir dizi araştırma yapmak gerekir. Ancak, iş eğitimi ders kitapları arasından en okunaklısı yansız olarak belirlenebilmektedir. Bu araştırmada ilköğretim iş eğitimi programındaki hangi konunun hangi ders kitabında daha okunaklı olduğu ve var olan ders kitapları arasında hangisinin daha okunaklı olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

İş eğitimi, ders kitapları, okunaklılık belirleme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.