Altı Çizili Materyalle Çalışma ve Tam Öğrenme Yönteminin Öğrenme Düzeyine, Hatırlamaya ve Akademik Benlik Kavramına Etkisi

Mehmet Arslan, Nuray Senemoğlu

ÖZ

Altı çizili materyalle çalışma ve tam öğrenme yönteminin birlikte ve ayrı ayrı öğrenme düzeyine, hatırlamaya (öğrenmelerin kalıcılığına) ve akademik benlik kavramına etkisini sınama amacına yönelik bu deneysel araştırma dört grup üzerinde yürütülmüştür.
Kontrol grubunda geleneksel yöntemle öğretim, birinci deney grubunda altı çizili materyalle öğretim yapılmış; ikinci deney grubunda tam öğrenme yöntemi, üçüncü deney grubunda ise tam öğrenme yöntemi altı çizili materyalle birlikte işe koşulmuştur. Deney Deseni olarak Kontrol Grııplu Ön Test-Son Test Modeli ve verilerin analizinde Kovaryans Analizi ile Duncan Testi kullanılmıştır.
Bulgular, öğrenme düzeyi ve hatırlama bakımından öncelikle deney grupları lehine, deney grupları arasında da ikinci ve üçüncü deney grupları lehine anlamlı farklar olduğunu ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Underlined Materials, Mastery Learning, Learning Level, Recalling, Academic self-concept

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.