Öğretimin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesinde Alternatif Bir Yaklaşım

Devrim Üstünlüoğlu

ÖZ

Bu makalede, öğretimin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinde alternatif bir yaklaşım olarak öğretimin gözlenmesi konusu incelenmiştir. Literatürde "öğretmenin öğretmeni gözlemesi", "işbirlikli öğretim" ya da "öğretmenin öğretmene danışması" olarak farklı adlandırılan bu alternatif değerlendirme yöntemi, yurtdışındaki pek çok fakültenin bünyesinde "Öğretme-Öğrenme Merkezleri"nce planlı bir şekilde sürdürülmektedir, işbirlikli gözlemin sürdürülmesi için gerekli olan işlem basamakları - gözlem öncesi, gözlem, gözlem sonrası, gözlemcinin dikkat etmesi gerekli noktalar, gözlem araçları- bu makalenin içeriğini oluşturmaktadır. Değerlendirmenin anlamlı olması, öğretmenlerin değerlendirme sürecine katılmasına ve bu sürecin yansıtılmasına bağlıdır. Öğretmenin öğretmeni gözleyerek değerlendirmesi yoluyla öğretmenler, hem değerlendirme sürecine katılabilmekte hem de gözlem süreciyle ilgili paylaşımları nedeniyle değerlendirmenin yansıtıcı bir özellik taşımasını sağlamaktadırlar.

ANAHTAR KELİMELER

İşbirlikli gözlem, değerlendirme, sınıf içi öğretim, iyileştirme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.