Eğitim ve Yaratıcılık

Mehmet Karakuş

ÖZ

Bu çalışmada eğitimde yaratıcılığın yeri ve önemi incelenmiştir. İçerisinde bulunduğumuz çağın ve bu çağın ihtiyaç duyduğu insan modelinin özelliklerine değinilmiş, geçmişte yalnızca bilim ve sanatla özdeşleştirilen, fakat günümüzde sorun çözme ile karşı karşıya kaldığımız her alanda önem kazanan yaratıcılık kavramı açıklanmıştır. Birbiriyle çok yakından ilgili olan yaratıcılık ve sorun çözme arasındaki ilişki incelenmiş, yaratıcılık ve eğitim programları konusu tartışılmıştır. Yaratıcılık eğitimi ve ülkemiz eğitim programlarının yapısı irdelenmiştir. İnceleme sonucunda, eğitim programlarının çağımızın ihtiyaç duyduğu yaratıcı bireyler yetiştirme konusunda yeterli olmadığı, eğitim programlarımızda yaratıcılık konusuna dolaylı olarak yer verildiği ve yaratıcılıkla ilgili hedeflerin bütün derslere yayılmadığı belirlenmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.