Taşımalı İlköğretim Uygulaması ve Sorunları : “Sincan İlçesi Örneği”

Meliha Karakütük

ÖZ

Taşımalı ilköğretim, ilköğretim çağındaki çocuklar ile birleştirilmiş sınıflar programı uygulayan öğrencileri ve az nüfuslu dağınık yerleşim birimlerinde bulunan okullardaki öğrencilerin, merkez olarak seçilen ilköğretim kurumlarına günübirlik taşınıp eğitim-öğretimlerinin sağlanması için yapılan uygulamadır. Bu araştırma ile Ankara İli Sincan İlçesi ’nde uygulanmakta olan taşımalı ilköğretim uygulamasını ve sorunlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Sincan İlçesi örnek olayında taşımalı ilköğretim durumu ve karşılaşılan sorunlarla ilgili sonuçları kısaca şöyledir: Öğle yemeği verilmemesi, yönetici, öğretmen ve velilerin görüşlerinin alınmaması, okulda bir rehber öğretmenin olmaması, yöre halkının taşıma araçlarına binmesi, yolların bozuk olması, çocukların ayakta gidip gelmesi, uygulama kapsamına alınan köy ilkokullarının ders araç-gereçlerinin merkez okula devredilmemesi olarak belirlenmiştir. Taşımalı ilköğretim ile eğitimin maliyetinin azaldığı saptanmıştır. Örneğin, 1994-1995 öğretim yılında yaklaşık 146.415.000.000 TL tasarruf edilmiştir. Sincan İlçesi örnek olayında yönetici, öğretmen ve veli görüşlerinden bu araştırma ile elde edilen sonuçların çözümlenmesi ve taşımalı ilköğretimin daha başarılı olarak sürdürülebilmesi için şunların yapılmasında yarar görülmektedir: Taşımalı ilköğretim uygulamasına geçilmeden önce bölgenin toplumsal, nüfus, ekonomik, ulaşım, coğrafi ve eğitim durumunu saptamaya yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Devletçe öğle yemeği verilmeli, köy yolları onarılmalı, yaz-kış taşımaya elverişli durumda bulundurulmalı, okulda bir rehber öğretmen görevlendirilmeli, öğretmen eksiği önceden tamamlanmalı, laboratuvar, kütüphane, derslik, onarım vb. yetersizlikleri giderilmeli, uygulamayla başlanılmadan önce okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve velilerin görüşleri alınmalı, araçlara halkın binmesi önlenmelidir. Çocukların ayakta gidip gelmemesi için yeterli büyüklükte araç görevlendirilmeli, öğrencilerin başında bir öğretmen bulunmalıdır. Koşulları uygun olmayan yörelerde ve merkez okullarda bu uygulamaya başlanılmamalı, taşımalı ilköğretim uygulaması devam etmelidir. Taşımalı ilköğretim uygulamalarının Türkiye genelinde başarıyla sürdürülebilmesi için Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, muhtarlar, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınmalı, uygulamanın maliyet/yararını ortaya koymaya, eğitimi yaygınlaştırmaya yönelik diğer çözümlere göre daha ucuza gelip gelmediği araştırılmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Taşımalı İlköğretim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.