İlköğretim Okullarında Öğretmen-Öğrenci Etkileşim Sıklığının Denkleştirilmesinin Sosyal Bilgiler ve Matematik Derslerindeki Erişiye Etkisi

Tuğba Şahin Yanpar

ÖZ

Bu araştırmada, öğretmen- öğrenci etkileşim sıklığının tüm öğrenciler için denkleştirilmesinin ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ve matematik derslerindeki erişiye etkisi incelenmiştir. Araştırma iki grup üzerinde yürütülmüştür. Gruplardan birisi “kontrol" grubu olarak belirlenmiş ve bu grupta geleneksel öğretim sürdürülmüştür. Deney grubunda ise, öğretmen- öğrenci etkileşimi tüm öğrenciler için denkleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Gözlem Formu,Genel Yetenek Testi, Bilişsel Giriş Davranışları Testi ve Düzey Belirleme Testi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular özetle aşağıdaki gibidir. Deney grubunda, sosyal bilgiler ve matematik derslerinde öğretmen -öğrenci etkileşim sıklığının tüm öğrenciler için denkleştirildiği ünite ile geleneksel öğretim yapılan ünite arasında manidar bir fark vardır. Öğretmen- öğrenci etkileşim sıklığı denkleştirilen ünitede öğrencilerin erişileri daha yüksektir. Kontrol grubunda ise, sosyal bilgiler dersinde II. ünite ile I. ünite arasında manidar bir farklılık yoktur. Her iki ünitede de geleneksel eğitim uygulanmıştır. Ancak, matematik dersinde kontrol grubu öğrencilerinin II. ünitedeki eriş ileri, I. üniteden daha yüksek bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin sosyal bilgiler ve matematik derslerindeki kendi içlerinde yetenek düzeyleri bakımından öğrenme düzeyleri arasında manidar bir farklılık bulunmamıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.