Türkiye’de Geçmişten Günümüze Almanca Öğretimi İçin Yazılan Ders Kitaplarındaki Metinlerin İncelenmesi

Ayten Genç, Şerife Ünver

ÖZ

Çalışmanın amacı, yerel yabancı dil ders kitaplarında kullanılan metinlerin seçimi ve dağılımı açısından incelenmesi, metin ile kitap yazımında temel alınan yöntem arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. İncelenen kitaplar “Türkler İçin Almanca, Almanca Ders Kitabı, Wir lernen Deutsch, Texte und Situationen, Lern mit uns ve Hallo, Kinder!” adlı yerel Almanca ders kitaplarıdır. Metin ile yöntem arasındaki ilişkinin ortaya konulması için kitaplarda tarama yoluyla tespit edilen metinler özgün ve kurgu metin türü şeklinde sınıflandırılarak her bir kitaptaki dağılım özgün metin türünde yazınsal ve kullanmalık; kurgu metin türünde diyalog, öğretici ve kullanmalık metin olarak belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre bazı kitaplarda yer alan metinlerin dayandıkları yöntemin öğretim amaçlarına ulaşmada yetersiz kaldığı, kurgu metinlerin özgün metinlere kıyasla daha fazla kullanıldığı yönündedir.

ANAHTAR KELİMELER

Almanca ders kitapları, yabancı dil öğretim yöntemi, özgün metin, kurgu metin

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.