Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Toplumsal Kalkınma

Ayşe Demirbolat

ÖZ

GAP, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde uygulanmakta olan büyük bir projedir. Dünyada uygulanmış sayılı projeler arasında yer alan GAP'ın başarıya ulaşması önemli ölçüde, bölge insanının projede belirlenen hedeflere uygun olarak yetişmesine bağlıdır. Bu nedenle GAP’ın fiziki yatırımları kadar, yöre insanına bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmayı amaçlayan eğitim yatırımlarına öncelik verilmesi gerekir. Ayrıca yöre insanının destek ve işbirliğini sağlamak da, bu konuda başarıya ulaşmanın “olmazsa olmaz” koşuludur. Böylece eğitim konusunun örgün ve yaygın boyutlarıyla ele alınması ve bu konudaki yaklaşımların "toplum kalkınması" kavramı kapsamında değerlendirilmesi eğitim etkinliklerine güç vermek açısından bir zorunluluktur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.