İletişim Sorunları Olan Çocuklar İçin Öğretim Programı Planlama

Mesude Atay

ÖZ

Eğitimde en temel nokta iletişimi öğrenmektir. Dil, ayrıca öğretebilen bir konu değildir. Bu görüşten yola çıkarak, iletişim problemi olan bir çocuğun yaşıtlan ile kaynaştırıldığı sınıf ortamı içinde bu çocuklara uygun ders programının ne olabileceği tartışılabilir. Bu makalede, iletişim sorunu için destek eğitim (bireysel eğitim) alan bir çocuğun ‘normal ’ sınıflara kaynaştırılması durumunda ders programlarının planlanmasına etki edebilecek faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucunda bu çocuklar için eğitim programlarının içeriği ve eğitim teknikleri ile ilgili köklü bir değişiklik yapılamayacağı görülmektedir. Ancak, dikkatli yapılan değerlendirme ve detaylı gözlemler, her bir çocuğun ihtiyaçlarının ve özel problemlerinin belirlenmesini ve eğitim programlarının planlanmasındaki çerçeveyi ortaya çıkarabilecektir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.