Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Kapsamında Müfredat Laboratuvar Okulları Uygulaması

Ruhi Kılıç

ÖZ

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, iş dünyasında yeni bilgi, beceri, teknik araçlardan olabildiğince yararlanmayı gündeme getirmekte; çalışan ve üreten bireyleri yaşam boyu öğrenmeye, alanında yetkinleşmeye zorlamaktadır. Bireylerin çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve tutumlarla donatılması gereksinimi, eğitim kurulularında program, yapı, işleyiş ve iş görenleri kapsayan konularda kaliteyi gözeten yeni düzenlemeleri gündeme getirmiştir. Bu bağlamda, eğitimde kalite arayışına giren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Dünya Bankası’ndan sağladığı 90.2 milyon ABD Doları fınans desteği ile 1990 yılında, 7 yıl sürecek olan Milli Eğitimi Geliştirme Projesi’ni (MEGP) yürürlüğe koymuştur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.