Çalışan Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları

Gelengül Haktanır, Gülen Baran, Fatma Alisinanoğlu

ÖZ

Bu araştırma farklı öğrenim düzeylerindeki çalışan annelerin çocuk yetiştirme şekillerini incelemek, annelerin öğrenim düzeyleri ve yaşları ile çocukların yaşları ve cinsiyetlerinin annelerin çocuk yetiştirme tutumlarında farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara Üniversitesi’ne bağlı bütün fakültelerin akademik ve idari kadrolarında çalışan ve 3-17 yaşları arasında çocukları olan anneler arasından gönüllü olarak araştırmaya katılan 288 anne üzerinde yürütülmüştür. Annelerin kendilerine ve ailelerine ait bilgiler “Kişisel Bilgi Formu” ile derlenirken, annelerin çocuklarına karşı davranış şekilleri ise “Aile Yaşamı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARI) ” kullanılarak saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; fakülteler arasında aşırı annelik, demokratik tutum ve eşitlik tanıma ve ev kadınlığını reddetme boyutları açısından önemli farklılıklar olduğu bulunmuştur. Çocukların yaşları ile cinsiyetleri aile yaşamı ve anne tutumları üzerinde tek başlarına farklılık yaratmazken, yaş ve cinsiyet inter aksiyonunun ev kadınlığını reddetme ve baskı-disiplin boyutu üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür. Ayrıca yükselen öğrenim düzeyi ile birlikte annelerin daha az koruyucu, daha az baskılı ve otoriter davranmaya eğilimli oldukları ve karı-koca geçimsizliği durumunun da en aza indiği belirlenmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.