Piagetinin Teorisi ve Eğitimdeki Uygulamaları

Mesude Atay

ÖZ

Bu çalışmada, Piaget’nin teorisi ve bu teorinin eğitimdeki uygulamaları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Literatür taraması sonucunda, eğitim alanında geçerli olan Piaget’nin görüşlerine karşıt bazı tartışmaların olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, Piaget kuramının eğitim programlarında pek çok olumlu etkiye sahip olduğu görülmektedir. Piaget teorisinin eğitim uygulamalarında “çok olumsuz" bir şekilde ele alınması, Piaget kuramı üzerine çalışma araştırmacıların, eğitimde bu kuramı daha yararlı bir şekilde ortaya koyabilecekleri çalışmalara yönelik güdüleyici bir etki yaratabilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.