İşgören Seçiminde Görüşme Yöntemi ve Öğretmen Seçiminde Kullanabilecek Görüşme Soruları

İnayet Pehlivan

ÖZ

Bu incelemenin amacı, görüşme yöntemi hakkında bilgi vermek ve öğretmenlerin seçiminde kullanılabilecek görüşme sorularını örneklemektir. Bu sorular, görüşme yöntemi hakkında verilen bilgiler ışığında, öğretmenlerin seçiminde bir araç olarak kullanılabilir. Eleman seçiminde kullanılan yöntemlerden biri görüşmedir. Görüşme, belli bir amaca yönelik olarak iki kişinin yüz yüze gelerek yaptıkları konuşmadır. İşgören seçmek üzere yapılan görüşmenin üç temel amacı vardır : (1) aday hakkında bilgi toplamak, (2) örgüt hakkında adaya bilgi vermek, (3) adaya örgütü benimsetmek. Görüşme yöntemi iyi kullanıldığında adayların kişisel ve mesleki niteliklerinin tanınmasında çok etkili olabildiği gibi, yanlış kullanıldığında amacına ulaşmamaktadır. Görüşme, uygulandığı anda karar vermeyi gerektiren bir teknik değil, adayların sahip oldukları nitelikler hakkında önemli ve ayrıntılı bilgilerin toplanmasını sağlayan bir süreçtir. Görüşme sürecinde özellikle görüşmeciler uyanık ve duyarlı olmalıdırlar. Çünkü, görüşme sürecinde hem görüşmeci, hem de adaylar, umutlarını, korkularını, beklentilerini ve yargılarını da bu ortama ve sürece taşırlar. Başarılı bir görüşme süreci için uygun aşamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Görüşme sürecinin niteliği, adayların kendilerini tanıma ve görüşme sürecinin amacını kavrama düzeyinin geliştirilmesi ve uygun bir sunuşla yükseltilebilir. Öğretmen seçimini yapacak kamu ya da özel eğitim kurulularının işgören hizmetleri birimlerinin yöneticileri açılış sondan, genel sorular, sınıf yönetimi-disiplin, öğretim yöntemleri, program, mesleki gelişme ve kapanış soruları olarak gruplanan bu sorulardan, uygun bulduklarını, bekledikleri yanıtları da yapılandırarak görüşme sürecinde kullanabilirler.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.