Öğrencilerin Kimyasal Denge Konusundaki Kavram Yanılgıları

Esin Şahin Pekmez

ÖZ

Çoğu araştırma öğrencilerin kavram yanılgılarının olduğunu ve bu yanlış algılamaların değişmesinin zor olduğunu göstermiştir. Biz eğitimciler öğrencilerin anlamalarına yardımcı olacak uygun öğretme stratejilerini saptayabilmek için onların kafalarında neler olduğunu bilmemiz gerekir. Bu fen eğitimi için de gereklidir. Bu makalede, öğrencilerin sahip oldukları fikirlerin değişmesi konusu tartışılacak ve anlaşılması çok zor konulardan biri olan kimyasal denge konusunda öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları hakkında bir derleme sunulacaktır. Makale konuya ilişkin, uygulamaya yönelik bazı önerilerde de bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Kimyasal denge, kavram yanılgıları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.