Öğrencilerin Bazı Temel Kimya Kavramlarını Anlama Seviyeleri ve Kavram Yanılgıları

Nihal Sökmen, Hale Bayram

ÖZ

Bu çalışma öğrencilerin element, bileşik ve karışım kavramlarını anlayıp anlamadıklarını, varsa kavram yanılgılarını ve nedenlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Element, bileşik ve karışını kavramları kimya eğitiminin temel kavramlarıdır. Bu kavramların anlamlı bir şekilde öğrenilmesi daha ileri seviyelerdeki eğitim için çok önemlidir. Eğilimde öğrenmeyi zorlaştıran sorunlardan biri de kavram yanılgılarıdır. Kavram yanılgılarını düzeltebilmek için öncelikle bu sorunun hangi düzeyde olduğunu ve nedenlerini eğitimci olarak ortaya çıkartılması gerekir. Türk eğitim sisteminde bu kavramlar 4. ve 5. sınıf fen dersi içinde öğretilmeye başlanmaktadır. Bu çalışmada 5. sınıf (63), 8. sınıf (131) ve 9. sınıf (100) öğrencileri bu kavramlarla ilgili bir sınav uygulandı ve verilen yanıtları analiz, edildi. Bu sınavda günlük yaşantıda çok karşılaşılan ve ders kitaplarında bu kavramlarla ilgili örnek olarak verilen maddelerin (şekerli su, su, hava, bakır, nişasta, hidrojen) hangi kavrama ait olduğunu ve nedenini açıklamaları istendi. Sonuçlar öğrencilerin bu kavramları anlamlı bir şekilde öğrenmediklerini, büyük ölçüde ezberlediklerini ortaya koydu.

ANAHTAR KELİMELER

Kimya kavranılan, kavram yanılgıları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.