Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Neşe Özkal

ÖZ

Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (STÖ) ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarını ölçmek amacı ile geliştirilmiştir. Bu ölçeği geliştirmek için önce öğrenci kompozisyonlan (/ı=41) ve literatür taraması sonucu bir ön deneme formu oluşturulmuştur. Bu deneme formu uzmanların («=11) görüşüne sunulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra elde edilen deneme formu ilköğretim okulu 4. ve 5. sınıf öğrencileri (n=2I4) üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen verilerden Faktör Çözümlemesi, Madde-Ölçek Korelasyonu, Cronbach Alpha ve İki Yan Güvenirlik Katsayıları hesaplanmıştır. Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Cronbach Alphası 0.91 ve iki Yan Güvenirliği Sperman-Brown 0.88 olarak bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Tutum, sosyal bilgiler, ilköğretim okulu

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.