Örgütlenme Gereksinimi ve Önemi

Niyazi Can

ÖZ

Birlikte yaşanırken ihtiyaçların miktarı ve çeşitliliğinin artması bunların elde edilmesini de güçleştirebilmektedir. Bu güçlük, birliktelikler oluşturularak aşılabilmektedir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yetenekli ve haklı olmaları yetmemekte, güçlü de olmaları gerekmektedir. Bireyler kurdukları sivil örgütler aracılığıyla kendilerini daha bilinçli ve yeterince ifade edebilmektedirler. Kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerinin arttığı ve çeşitlendiği bu çağda sivil organizasyonlar, üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışırken mesleki eğitimlerine ve psikolojik gereksinimlerine de hizmetler üretebilmektedir. Örgütlenme, birey için olduğu kadar yönetimi elinde bulunduranlar açısından da bir gerekliliktir. Bireysel ve örgütsel amaçlara birlikte ve eşgüdüm içinde ulaşılmasında sivil örgütlerin önemli katkıları bulunmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Örgütlenme, sivil örgütler, mesleksel gereksinimler

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.