Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Abdullah Kaplan, A. Sabri İpek

ÖZ

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırma Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi matematik bölümlerinde okuyan 1 ve 4. sınıf öğrencileri ile sınırlandınlmıştır.Yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre; matematik öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumdan cinsiyete göre değişkenlik göstermezken sınıflara ve fakültelere göre değişkenlik gösterdiği saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik öğretmeni, Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.