Yükseköğretimde Öğretim ve İdari Amaçlı Teknoloji Kullanımı: Bir Durum Saptaması

Yasemin G. Yiğit, Neşe Zayim, Soner Yıldırım

ÖZ

Bu çalışma, bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde, teknoloji kullanımı konusunda mevcut ve hedeflenen durumu ortaya çıkararak, farklılıkların belirlenmesi ve bu farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik önerilerde bulunulması amacıyla yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak tüm eğitim fakültesi mensuplarının öğretim ve idari amaçlı teknoloji kullanımı konusundaki görüş ve tutumları belirlenmiş, bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretim teknolojisi, teknoloji entegrasyonu, öğretim teknolojileri planı (ÖTP)

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.