Türk Edebiyatı Kitaplarının İçerik Değerlendirmesi - 1 (1923 - 1950)

Nilay Işıksalan

ÖZ

Bu çalışmada, Cumhuriyet döneminin 1923-1950 yılları arasındaki sürecinde, liselerde okutulan Türk Edebiyatı ders kitaplarının içerik değerlendirilmesi yapılmıştır. Cumhuriyetin ilânıyla birlikte yazılan temel ders kitabı Edebiyat ile öğrencilere, okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan okuma kitaplarından söz edilmektedir. Her iki kitap tipi, Cumhuriyet rejiminin temel ilkeleri ve ülküsünü yansıtmayı hedeflemektedir. Türk Edebiyatı Tarihi kitapları da bu dönemde yazılmıştır. Fransız Edebiyatı klâsikleri de bu dönemde tanıtılmaya başlanmıştır. Sözü edilen kitapların dışında öğrencilere daha geniş bakış açıları kazandırmak amacıyla hazırlanan yardımcı kitaplar ve antolojiler de kullanılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Ders kitapları, yardımcı kaynaklar, dönemler ve metinlerin içerikleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.