Ergenlerde Sorunlarla Başa Çıkma Davranışları

Demet Öngen

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencisi ergenlerin sorunlarla başa çıkma davranışlarının okul türü, sınıf düzeyi ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Bu amaçla 464 öğrenciye Ergenlerde Sorunlarla Başa Çıkma Ölçeği uygulanmıştır. Varyans analizi sonuçları ergenlerde sorunlarla başa çıkmada okul türü, sınıf düzeyi ve cinsiyete göre farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar batı alan yazın bulgularıyla karşılaştırılarak tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Ergenlik, başa çıkma davranışları okul türü, sınıf düzeyi, cinsiyet

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.