Biyolojide Öğrencilerin Başarısını Etkileyen Bir Faktör: Çalışma Hafızası Kapasitesi

Mehmet Bahar

ÖZ

Bilgi İşlem alanında yapılan çeşitli çalışmalar, algı süzgecinden geçebilen uyanların Uzun Dönemli Hafızaya aktarılmadan önce Çalışma Hafızası alanında tutulduğunu, işlem yapıldığını ve organize edilip şekillendirildiğini ileri sürer. Bu alanın en önemli özelliklerinden birisi sınırlı bir kapasitesinin olmasıdır. Bu çalışmada, çalışma hafızası kapasitesinin genel biyoloji ders başarısına etkisi araştırılmıştır. Araştırma bu dersi alan 150 Sınıf öğretmeni adayı üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin çalışma hafızası kapasitelerini ölçmek için Sayı Zinciri Geri Bildirim Testi kullanılmıştır. Ders başarısını ölçmek amacı ile verilen cevabın mantıksal sebebinin de açıklanması gereken çoktan seçmeli bir bilgi testi uygulanmıştır. Sonuç olarak; öğrencilerin bilgi test puanları ve sayı zinciri geri bildirim test puanları arasında anlamlı bir ilişki (r=0.411) bulunmuştur. Ayrıca bilgi testindeki kolaylık değeri en düşük sorular ile hafıza kapasitesi arasındaki ilişkiye de bakılmış, sonuçların öğrenme ve öğretmeye etkisi tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Çalışma Hafızası Kapasitesi, Biyoloji

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.