Orta Öğretimde Olumlu Öğretmen-Öğrenci İlişkileri

Cevat Celep, Salih Erdoğan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, liselerde görev yapan öğretmenler ile lise son sınıfta öğrenim gören öğrencilerin sınıf içi ilişkilerinin olumluluk düzeyini saptamaktır. Araştırma betimsel modelde olup, örneklemini 2000- 2001 eğitim-öğretim yılı, I. yan yılında Edime ili ve ilçelerinde görev yapan 112 öğretmen ve 356 lise son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma bulguları, öğrenci algıları ile kıyaslandığında, öğretmen algılarına göre daha iyi düzeyde olumlu bir ilişkinin sınıflarda varlığını ortaya koymaktadır. Aynca; öğrenci algıları kendi içinde karşılaştırılmış ve anne-babanın öğrenim düzeyi ile ailenin aylık gelir düzeyine göre öğrenci algıları arasında anlamlı farklar saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Olumlu Öğretmen-Öğrenci İlişkileri, Sınıf Yönetimi, Ödül

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.