Üniversitelerdeki Öğretim Elemanlarının Yabancı Dili Geliştirme Güçlükleri

Aytunga Oğuz

ÖZ

Bu makalenin amacı, Türk üniversitelerindeki öğretim elemanlarının yabancı dili geliştirme güçlüklerinin nedenlerini ve bu konudaki önerileri ortaya koymaktır. Araştırmanın ömeklemini; Afyon Kocatepe, Akdeniz, Anadolu, Atatürk, Dicle, Dumlupınar, Osmangazi ve Zonguldak Karaelmas Üniversite’lerinin; Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik Fakülte’lerinde görev yapan 662 yardımcı doçent ve araştırma görevlisi oluşturmuştur. Uygulanan anket sonucu, öğretim elemanlarının % 77.95’i yabancı dili geliştirmede güçlük çektiğini belirtmiştir. Bu güçlüğün önde gelen nedenleri; yurt dışında kalma olanağı bulamama, üniversitede etkili yabancı dil kurslarının düzenlenmemesi, yeterli zaman ayıramama ve bulunduğu ortamdaki olanakların yetersizliğidir. Öğretim elemanları, akademik kariyerin başlangıcında yabancı dili geliştirmeye yönelik yeterli olanakların sağlanmasını, etkili yabancı dil kursları düzenlenmesini ve yurt dışındaki dil kurslarına katılma olanağının verilmesini önermişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Yükseköğretim, öğretim elemanı, yabancı dil

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.