Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Öğretimi ile İlgili İnançları

Safure Bulut, Salih Cenap Baydar

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının matematiğin öğretimi ile ilgili inançlarını araştırmaktır. Araştırma, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi dördüncü sınıfta okuyan 79 matematik eğitimi öğrencisiyle yürütülmüştür. Matematiğin Öğretimi İle İlgili İnançlar Ölçeği araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışma, bir kesitlemesine izleme araştırmasıdır. Çalışmanın sonuçları şunları göstermektedir: 1.Matematiğin öğretimi ile ilgili inançlar açısından ODTÜ ve Gazi Üniversitesinde okuyan matematik öğretmen adaylarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır; 2. Matematiğin öğretimi ile ilgili inançları açısından erkeklerle kızların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik öğretmen adayı, inançlar, matematik öğretimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.