Fizik Lisans Öğrencilerinin Fizik Öğrenmeye İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Çalışma

Nail Özek, Selahattin Gönen, A. Kadir Maskan, Tahir Kavak, Muzaffer Aşkın

ÖZ

Bu çalışma fizik lisans öğrencilerinin fizik öğrenmeye ilişkin görüşleri ile motivasyonel faktörlerinin ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının araştırılmasını amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı UT, ve IV. sınıf öğrencileri ile Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü III. Ve IV.sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilere birincisi “fizik öğrenme ile ilgili motivasyonel faktörler”, İkincisi “öğrencilerin fizik öğrenme ile ilgili görüşleri” ve üçüncüsü de “öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği” olmak üzere üç anket (test) uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, istatistik analiz yöntemleriyle değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Fizik eğitimi, motivasyon, tutum

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.