İstenmeyen Davranışlarla Başa Çıkmada Glasser’in Problem Çözme Yaklaşımının Uygulanması

Meral Atıcı

ÖZ

Bu makalede problemlerini çözme ve davranışları için sorumluluk almada öğrencilere yardım etmeyi amaçlayan Glasser’in Problem Çözme yaklaşımının disiplin problemlerini çözmek üzere nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmuştur. Öğrencilerin ait olma, güç, eğlence ve özgürlük gibi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanmasında öğretmenin yardımcı olması Glasser’in yaklaşımında çok önem verilen bir durumdur. Glasser (1969, 1986, 1992) ilk ve orta öğretimde karşılaşılan istenmeyen davranışlarla baş etmede kullanılabilecek aşama aşama bir problem çözme yaklaşımı önermiştir. Bu aşamalar sırasıyla iletişim, problem davranışı belirleme, bu davranışın öğrencinin hangi ihtiyaçlarını karşıladığını saptama, plan yapma, planı uygulama ve plan işe yaramadığında alternatifleri gözden geçirmedir. Bu yaklaşımın etkili bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmenlerin belirtilen basamakları izlemeleri ve bunu nasıl kullanacaklarını öğrencilere öğretmeleri önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Gerçeklik terapisi, istenmeyen davranış, problem çözme yaklaşımı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.