Geniş Ölçekli Başarı Testlerinin Eğitimindeki Yeri ve Önemi

Mehtap Çakan

ÖZ

Bu çalışmada, geniş ölçekli başarı testlerinin eğitim sistemimizde nasıl kullanılabileceği ve ne tür faydalar sağlayabileceği üzerinde durulmaktadır. Çalışmada ilk olarak, geniş ölçekli başarı testlerinin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yurtdışında nasıl kullanıldığı örnekler verilerek incelenmiştir. Daha sonra ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Son olarak yurtdışı ve yurtiçi çalışmalar dikkate alınarak geniş ölçekli başarı testlerinin eğitim sistemimize getireceği katkılar; öğrenci, öğretmen, öğretim programları, öğretim strateji ve materyalleri, okul yöneticileri ve veliler boyutlarıyla incelenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Geniş ölçekli başan testleri, öğrenci başansı, eyalet testleri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.