Okul Düzeyi ve Cinsiyetin Sınav Kaygısı Üzerine Etkisi

Oya Yerin Güneri

ÖZ

Bu çalışmanın amacı okul düzeyi ve cinsiyetin öğrencilerin toplam sınav kaygısı ile kuruntu ve duyuşsallık alt test puanları üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmanın ömeklemini değişik okul düzeylerinden toplam 550 öğrenci (203 ilkokul, 175 ortaokul ve 172 lise) oluşturmuştur. Deneklerin toplam sınav kaygısı, kuruntu ve duyuşsallık alt testlerinden aldıkları puanlara üç ayrı, 3 (okul düzeyi) X 2 (cinsiyet) ANOVA uygulanmıştır. Bulgular, toplam sınav kaygısı ve duyuşsallık alt test puanları üzerinde anlamlı düzeyde okul düzeyi ve cinsiyet temel etkisi ile okul düzeyi ve cinsiyet ortak etkisi olduğunu göstermiştir. Anlamlı düzeyde okul düzeyi temel etkisi ile cinsiyet ve okul düzeyi ortak etkisi ayrıca kuruntu alt test puanları içinde bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Sınav kaygısı, kuruntu, duyuşsallık, okul düzeyi ve cinsiyet

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.