Okul Özellikleri ve Öğrenmeye Yaklaşım Arasındaki İlişki

Dilek Ardaç

ÖZ

Bu çalışmada, algılanan okul özellikleri ile öğrenmeye yaklaşım arasındaki ilişki sorgulanmaktadır. Çalışmaya 1178 öğrenci (18-20 yaş aralığı) katılmıştır. Öğrencilere uygulanan ölçek demografik ve okul özelliklerine ilişkin maddeler ile temel motif, strateji ve öğrenmeye yaklaşımlarına ilişkin görüşlerini içeren bir anketten oluşmaktadır. Okul özellikleri ve öğrenmenin güdüsel bileşkeleri (yüzeysel, derin ve başarıya yönelik öğrenme) arasındaki ilişki kısmi korelasyon yöntemi ile saptanmıştır. Sonuçlar, öğrenci algısına göre daha az problem (öğretmen niteliği, sınıf mevcudu veya sınıf idaresi) yaşanan okullarda derin yaklaşım ve başarıya yönelik stratejilerin daha sıklıkla kullanıldığını göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenmeye yaklaşım, yüzeysel yaklaşım, derin yaklaşım, başarıya yönelik yaklaşım

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.