Çoklu Zeka Kuramı Açısından Çocuklara Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi

İskender Hakkı Sarıgöz

ÖZ

Çocuklara yabancı dil öğretimi farklı boyuttan olan programlar gerektirir. H. Gardner (1983, 1993) tarafından geliştirilen çoklu zeka kuramı bu konuda derslerin daha etkin olarak tasarlanmasını sağlayacak bir bakış açısı içermektedir. Bu çalışmada İngilizce dersinde konunun çoklu zeka ayrım dikkate alınarak her öğrenciye ulaşılabilecek bir tasanın içinde sunulması gerektiği tartışılmaktadır. Öğretmen adaylarının bu bağlamda nasıl ders planı hazırladıkları örneklenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Yabancı dil öğretimi, İngilizce, çoklu zeka , öğretmen yetiştirme, ders planı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.