İlköğretim Fen Öğretiminde Temel Bilimsel Süreç Becerileri

Burak Kağan Temiz, Mustafa Tan

ÖZ

Bu araştırma, ilköğretim fen öğretimiyle öğrencilerin temel bilimsel süreç becerilerinin geliştirilip geliştirilmediğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Temel bilimsel süreç becerilerini ölçmek için bir test geliştirilmiş ve bu test 1999-2000 eğitim öğretim yılı başında Ankara’da dört farklı lisenin birinci sınıflarından rasgele (random) seçilen seksen öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, ilköğretim fen öğretiminin, öğrencilerin temel bilimsel süreç becerilerini yeterince geliştirmediğini ortaya çıkarmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Fen öğretimi, temel bilimsel süreç becerileri

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.