Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumları

Arif Altun

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının internete yönelik tutumlarını belirlemeye yardımcı olacak geçerli ve güvenilir bir Internet Tutum Ölçeği (İTÖ) geliştirmek ve öğretmen adaylarının internete yönelik tutumları ile cinsiyet ve kişisel erişim imkânları değişkenleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemektir. Araştırma grubunu 2000-2001 öğretim yılında iki farklı üniversitenin eğitim fakültelerinden seçilen öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler, İTÖ’nün geliştirilmesinde 340, öğretmen adaylarının internete yönelik tutumlarının belirlenmesinde de 725 öğretmen adayından elde edilmiştir. İTÖ’nün güvenirliği p = .79 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde öğretmen adaylarının internete yönelik tutumları ile cinsiyet ve kişisel erişim imkânları değişkenleri arasında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Tutum, öğretmen adayları, internet, tutum ölçeği, cinsiyet

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.