Yabancı Dil Öğrencilerinin Tutum ve Güdülerinde Cinsiyet Farkı

Zeynep Kızıltepe

ÖZ

Bu çalışma, Türk öğrencilerinin cinsiyet farklarının, onların yabancı dil öğrenimine yönelik tutum ve güdüleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışma özellikle şu etkenleri içermektedir: Öğrencilerin Amerikalı ve İngilizlere yönelik tutundan, güdü yoğunlukları, genel olarak tüm yabancı dillere olan ilgileri, İngilizce öğrenmeye karşı tutundan, araçlı ve bütünleyici oryantasyon, İngilizce sınıfı endişesi, aileden gelen teşvik, İngilizce öğretmeni ve İngilizce dersine olan tutum. Araştırmada Gardner’ın (1985) geliştirdiği Tutum Güdü Ölçeği uyarlanarak kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, erkek öğrencilerle karşılaştırıldığında ve aşağıda belirtilen etmenler göz önüne alındığında, kızların güdülerinin daha yüksek olduğunu göstermiştir: İngilizlere yönelik tutumlar, güdü yoğunluğu, İngilizce ve diğer dilleri öğrenmeye yönelik tutumlar, bütünleyici güdü ve İngilizce öğretmenine yönelik tutumlar. Diğer etmenlerle cinsiyet farkının arasında hiçbir ilişki bulunmamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Cinsiyet farkı, güdü, tutum

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.