Fen Bilgisi Eğitiminde Tutumla İlgili Çalışmalardan Seçilmiş Araştırmalar

Lütfullah Türkmen

ÖZ

Dünyada fen bilgisi eğitimine önem verme eğilimi artmaktadır. Fen bilgisi eğitiminin başlıca önceliklerinden birisi de fen bilgisi açısından okuryazar öğrenciler veya vatandaşlar yetiştirmektir, ama bilim adamı değil. Bunun yanında okullarda fen bilgisi dersine karşı öğrencilerin ilgisi azalmaktadır. Birçok çalışma, öğrencilerin fen bilimlerine karşı olumlu veya olumsuz tepkilerinin nedeninin, bu derse karşı tutumlarıyla ilgili olduğunu göstermiştir. Onların tutumlarını biçimlendiren birçok faktör vardır. Fen bilimlerine yönelik, bazı durumlarda fen bilgisi öğretmeye karşı tutumları anlamak ve ölçmek için araştırmacılar değişik araçlar geliştirmişlerdir. Öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarının beşinci sınıftan itibaren azalmaya başladığı ve bu durumun öğrencilerin fen bilgisi dersindeki başarılarını ve bilimsel kavranıları anlamalarını etkilediği, çalışmalar ile ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, sınıf, fen bilgisi ve diğer branş öğretmenleri, okul programları ve çevresi, öğrencilerin fen bilimlerine karşı tutumlarını etkilemede büyük bir rol oynamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Fen bilgisi eğitimi, tutumsal çalışmalar

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.