İngilizce Öğretmenleri Arasındaki Zeka Profili Farklılıklarının Önemi

Paşa Tevfik Cephe, Aslıhan Arıkan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğretmenler arasındaki zekâ türü farklılıklarının İngilizce öğretimindeki rolünü ve önemini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmaya 60 İngilizce Hazırlık Programı öğretim elemanı katılmıştır. Öğretim elemanlarının geçmişlerini, güçlü ve zayıf zekâ türlerini tespit etmek amacı ile kendilerine iki bölümden oluşan bir Çoklu Zekâ Envanteri verilmiştir. Buna ilave olarak, verilen cevaplardan öğretim elemanının yaşının ve öğretmenlik tecrübesinin zekâ profili üzerinde bir etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Toplanan verileri analiz, etmek için istatistiksel metotlar kullanılmıştır. Sonuçlar, her bir öğretmenin farklı zekâ profiline sahip olduğunu ve farklılıkların ve öğretmenlerin güçlü ve zayıf zekâ türlerinin, öğretme şekilleri üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir. Yapılan analizlere dayanarak, çalışmanın sonuçları tartışılmış ve öğretmenler arasındaki zekâ profili farklılıklarının İngilizce öğretimindeki önemine dikkat çekilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Çoklu zekâ teorisi, zekâ türleri, İngilizce dil öğretimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.