Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Süreçlerindeki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi

Kezban Kuran

ÖZ

Eğitim sistemi içerisinde son derece kritik ve hayati bir öneme sahip olan ilköğretim, bu kurumlarda görev yapan sınıf öğretmeninin sistemdeki yerini ön plana çıkarmıştır. İlköğretim kurumlarında nitelikli bir öğretim hizmeti, sınıf öğretmeninin öğretme-öğrenme sürecinde yer alan, “öğretimi planlama”, “sınıf içi öğretimi düzenleme” ve “etkili bir iletişim ve sınıf yönetimi” olmak üzere üç görev alanında yeterli olmasına bağlıdır. Bu çalışmayla, sınıf öğretmenlerinin, öğretme-öğrenme sürecinde yer alan temel yeterliklerinin ne kadarını hangi düzeyde gösterdikleri değerlendirilmiştir. Böylece sınıf öğretmenlerinin hangi yeterliklerde desteklenmeye gereksinimi olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Hatay İli’nde görev yapan 510 sınıf öğretmeni ve 59 ilköğretim müfettişi üzerinde yapılan bu araştırmada “Dörtlü Değerlendirme Modeli” kullanılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Yeterlik, öğretme-öğrenme süreci, sınıf öğretmeni, öğretmen yeterliği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.