Eğitimde Takım Çalışması

İbrahim Kocabaş, Mehmet Gökbaş

ÖZ

Bu araştırmanın temel amacı, eğitim kurumlarımızdaki takım çalışması konusunda yönetici ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Yöneticilerin öğretmenleri takım çalışmasına yönlendirmeleri, yönetici ve öğretmenlerin takım çalışmasına istekli olup olmaması ve takım çalışmasının önemine inanmalarına ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Sonuç olarak takım çalışması ve karara katılma arasında bir ilişki bulunmuştur. Takım liderinin bilgi paylaşımında dürüst ve açık olduğu görüşüne yöneticiler katılırken, öğretmenler katılmamaktadır. Özellikle meslek liselerinde bu oran daha düşük bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Takını çalışması, eğitim

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.