Avrupa Birliği’nin Eğitim Alanındaki Eylem Programı: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Erdal Toprakçı

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği Eğitim Alanındaki Eylem Programı açısından aday ülkeler olarak Türkiye ve Litvanya ile üye ülke olarak İngiltere arasında karşılaştırmalı bir analiz yapmaktır. Çalışmada dokümanlara dayalı betimleyici yöntem kullanılmıştır. Önce ülkelere ilişkin veriler sunulmuş, sonra karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak, Avrupa Birliği Eğitim Alanındaki Eylem Programı açısından İngiltere’nin Litvanya ve Türkiye’den ayrıca Litvanya’nın da Türkiye’den daha başarılı olduğu anlaşılmıştır. Avrupa Birliği’nin eğitim amaçlarına yakınlık açısından da aynı durum söz konusudur. Bu iki ülke (Türkiye ve Litvanya) Avrupa Birliği Eğitim Alanındaki Eylem Programını’nın önemli bir parçası olan Socrates Programı’na daha fazla önem vermelidirler.

ANAHTAR KELİMELER

Avrupa Birliği, eğitim alanındaki eylem programı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.